พระราชสุทธิโมลี (พินิจ วราจาโร ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชสุทธิโมลี (พินิจ วราจาโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสุทธิโมลี มีนามเดิมว่า พินิจ กาญจนวิไล เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีมะเส็ง บิดาชื่อ นายพิง กาญจนวิไล มารดาชื่อ นางจำเนียร กาญจนวิไล ณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูโยคานุกูล (ไสว) วัดเสนาสนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดเสนาสนาราม โดยมี พระครูพรหมเทพาจารย์ (หลี) วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสรนาทวิเศษ วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัด ปาน (ปาน อิสิญาโณ) วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
 รองเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประสาธน์สารคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโมลี ศีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook