พระโพธิวงศาจารย์ (วิญญู รตนโชติ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระโพธิวงศาจารย์ (วิญญู รตนโชติ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม

สมณศักดิ์


เป็น พระราชาคณะ ที่ พระปริยัติวงศาจารย์
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมฬี ตรีปิฎกธรามหาธรรมกถึกคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นธรรม ที่ พระโพธิวงศาจารย์ ญาณวิสุทธจริยาปรินายก ตรีปิฎกธรรมสุนทร ยติคณิศร บวรสีลาทิขันธ์ อรัญวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook