พระราชศีลวิมล (ลำพาย ถาวรธมฺโม ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชศีลวิมล (ลำพาย ถาวรธมฺโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณวิมลศีล
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศีลวิมล โสภณธรรมกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook