พระเทพเมธี (ครุฑ จนฺทโชติ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธี (ครุฑ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๕
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๕
มรณภาพ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖
วัด วัดสามพระยา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพระยา
 เจ้าคณะฝ่ายใต้

สมณศักดิ์


๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณสมโพธิ
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกระวี นรสีห์พจนปิลันทน์
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศีลวิบุลยนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณฤศร ยวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook