พระราชวรเมธี (ยุ้ย อุปสนฺโต ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชวรเมธี (ยุ้ย อุปสนฺโต ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อุปสมบท ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔
มรณภาพ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดเขาวัง
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระราชวรเมธี มีนามเดิมว่า ยุ้ย เกตุจำปา เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีขาล ณ บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ เล็ก โยมมารดาชื่อ ลมูล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุ ๑๕ ปี ณ วัดพิกุล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอุดมสมาจารย์ วัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ ณ พัทธสีมา วัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอุดมสมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดบุญชู วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กทม. เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์สำเภา วัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี ณ วัดหน้าพระเมรุ สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
 รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๕๘-๑๕๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook