พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท)


 
เกิด ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดดาวดึงษาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพปริยัติวิธาน มีนามเดิมว่า บุศย์ เปรมวงศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นบุตรนายสน นางบุญ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พศ. ๒๔๙๓ ณ วัดหนองเสือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศเทพวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น เจ้าคณะตำบลวัดชลอ - บางกรวย
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม
พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน - ศิริราช เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน

มรณกาล


     พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) มรณภาพเพราะหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ กุฏิวัดดาวดึงษาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ที่ พระครูโสภณธรรมาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมาจารย์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติวิธาน ปฏิภาณธรรมโกศล วิมลศาสนกิจมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook