พระครูสุวรรณรังษี (มี) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณรังษี (มี)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๖๙
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๙๐
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
วัด วัดกลาง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ (สมัย ร.๔) โดยมี พระฉาย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดรอด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์นุน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว พำนักอยู่วัดโพธาวาส
     -พรรษา ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๓๙๖) เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส
     -พรรษาที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๐๑) ได้เดินทางเข้าศึกษาคันถธุระวิปัสนากรรมฐานในกรุงเทพฯ ณ สำนักวัดหนังฯ ธนบุรี สำนักเดียวกับหลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร (หลวงปู่เอี่ยมท่านกำเนิด พ.ศ. ๒๓๗๕) หลวงปู่ (มี) มีความอาวุโสกว่าหลวงปู่เอี่ยม ๖ ปี สำนักนี้มีหลวงปู่รอด วัดโคนอน เป็นพระอาจารย์สอนคันถธุระอยู่ หลวงปู่มีได้ศึกษาอยู่ ๓ พรรษา (พ.ศ. ๒๔๐๓) จากนั้นกลับมาวัดโพธาวาสตามเดิม
     -พรรษาที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๔๑๙) ไป กทม. อีกครั้ง... แล้วกลับออกมา จากนั้นเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ ร.๕ พระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระครูสุวรรณรังษี"และเป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นท่านย้ายจากวัดโพธาวาส ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดกลาง บ้านดอน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๙๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธาวาส
พ.ศ. ๒๔๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลาง

มรณกาล


     พระครูสุวรรณรังษี (มี) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๙ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ วัดกลาง บ้านดอน สิริอายุ ๗๔ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุวรรณรังษี

ที่มา


สำเนาประวัติ ศาลาว่าการมหาดไทย ที่ ๗๐๓/๖๓๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๙ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๔๓.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook