พระมงคลสีหราชมุนี (เพ็ง คงฺคปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลสีหราชมุนี (เพ็ง คงฺคปญฺโญ)


 
มรณภาพ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
วัด วัดบึง
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดบึง
 เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสีหราชสมาจารมุนี ธรรมวาที สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลสีหราชมุนี สมณจารีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook