พระเทพปริยัติสุธี (เสรี ธมฺมเวที ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติสุธี (เสรี ธมฺมเวที ป.ธ.๘)


 
เกิด ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๔๒
มรณภาพ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
วัด วัดทองนพคุณ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพปริยัติสุธี มีนามเดิมว่า เสรี เมธานุวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ บ้านด่านนอก ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บิดาของท่านชื่อ นายเฮีย เมธานุวัฒน์ มารดาของท่านชื่อ นางแช่ม เมธานุวัฒน์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ วัดละเลิงพิมาน ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูวิจารณยติกิจ วัดถนนหักน้อย เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระสังวรวิมล (พระเทพวิมล) วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมกิจจานุรักษ์ วัดทองนพคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระภัทรมุนี วัดทองนพคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ เป็นพระอุเทศาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
 พระอุปัชฌาย์
 เจ้าคณะเขตคลองสาน
 รองเจ้าคณะภาค ๘

มรณกาล


     พระเทพปริยัติสุธี (เสรี ธมฺมเวที ป.ธ.๘) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ สิริรวมอายุได้ ๖๓ ปี พรรษา ๔๒

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภัทรมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติสุธี ศรีวรวุฒิกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๗
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook