พระธรรมวราลังการ (ศรีจันทร์ วณฺณาโภ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวราลังการ (ศรีจันทร์ วณฺณาโภ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดศรีสุทธาวาส
ท้องที่ เลย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวราลังการ มีนามเดิมว่า ศรีจันทร์ จันทิหล้า เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะโรง ณ บ้านฟากเลย ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บิดาของท่านชื่อ อมาตย์ เพี้ยฤทธิ์ (ลี จันทิหล้า) มารดาของท่านชื่อ นางตุ๊ จันทิหล้า ท่านหลวงปู่ศรีจันทร์เป็นบุตรคนที่ ๑๒ ของตระกูลจันทิหล้า ซึ่งเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มาก มีฐานะความเป็นอยู่ดี มีญาติพี่น้องมิตรสหายมากมาย เพราะบิดาของท่านหลวงปู่เป็นเพี้ย ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งของข้าราชการในภาคอีสาน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดศรีชมชื่น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี พระครูหวาด เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะนั้นท่านมีอายุได้ ๑๕ ปีเต็ม เนื่องจากได้บวชเป็นสามเณรแล้ว ท่านมีจิตใจรักในทางศึกษามากอยู่แล้ว ท่านจึงเข้าศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรม

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ วัดสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

มรณกาล


     หลวงปู่ศรีจันทร์หรือพระธรรมวราลังการ นับเป็นพระสุปฎิปันโนที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองเลย ด้วยคุณความดีที่ท่านได้กระทำตลอดทั้งชีวิต หลวงปู่ศรีจันทร์ได้มรณภาพด้วยโรคตับวาย ไตวาย และหัวใจล้มเหลว วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สิริรวมอายุได้ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอดิสัยคุณาธาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอดิสัยคุณาธาร สิริพิศาลยติการบดี สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาธาร ปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกวิภูษิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราลังการ วิสุทธิญาณโสภิต ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ ภาวนาวิธานโฆษิต โสภิตธรรมคุณาภรณ์ สุนทรปัญญาภาษิต ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๑
ลานธรรมจักร
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook