พระราชวิริยสุนทร (ธงชัย ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิริยสุนทร (ธงชัย ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดราชคฤห์
ท้องที่ พะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์
 เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

มรณกาล


     พระราชวิริยสุนทร (ธงชัย ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕) มรณภาพเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๒๓.๔๗ น. ด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ณ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook