พระธรรมปริยัติโมลี (บุ่น โกวิโท ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปริยัติโมลี (บุ่น โกวิโท ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗
วัด วัดมัชฌิมาวาส
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมปริยัติโมลี  มีนามเดิมว่า บุ่น เอกรัตน์ เกิดวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ บ้านสงเปลือย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โยมบิดาชื่อนายแดง โยมมารดาชื่อนางนวน เอกรัตน์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน เป็นบุตรคนที่ ๗


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูอ่อนสี สีลธโร วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ อายุ ๒๐ ปี ณ วัดโนนพระ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญ) วัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอ่อนสี สีลธโร วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชพุทธิมุนี (สิงห์) วัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
 เจ้าคณะภาค ๘

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติเวที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเมธี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติสุธี ศรีวรวุฒิกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติโมลี ศีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook