พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน ป.ธ.๕)


 
อายุ ๑๐๐ ปี
พรรษา ๗๙
มรณภาพ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดธาตุ
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙

มรณกาล


     พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน ป.ธ.๕) มรณภาพด้วยโรคระบบหมุนเวียนล้มเหลว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธิสารสุธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารเวที ตรีปิฎกโกศล วิมลปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิมลโมลี ชินสีห์ธรรมานุรักษ์ พิทักษ์ปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ ปฏิภาณธรรมวาที ปูชนียฐานประยุต มงคลวุฒคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook