พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
วัด วัดโพธิสมภรณ์
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า จูม จันทวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ เกิดที่บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ คำสิงห์ จันทวงศ์ มารดาชื่อ เขียว จันทวงศ์


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุ ๑๒ ปี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๔๒ ณ วัดโพนแก้ว ตำบลท่าอุเทน

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะแม ที่ วัดมหาชัย อำบลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ณ พัทธสีมาวัดมหาชัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี พระครูแสง ธมฺมธโร วัดมหาชัย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีมา สีลสมฺปนฺโน วัดจันทราราม จังหวัดขอนแก่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์จันทร์ เขมิโย (พระเทพสิทธาจารย์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "พนฺธุโล"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๐๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์
พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๘  เป็น รักษาการเจ้าคณะมณฑลอุดรธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น เจ้าคณะมณฑลอุดรธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เจ้าคณะธรรมยุติกา
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๓ - ๔ - ๕ (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)

มรณภาพ


     พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เริ่มอาพาธมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้ถวายการรักษา โดยการผ่าตัดก้อนนิ่วออก รักษาจนหายเป็นปกติแล้วเดินทางกลับวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ต่อมาปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านเริ่มอาพาธอีก คณะแพทย์ซึ่งมี ศาสตราจารย์ นพ.อวย เกตุสิงห์ เป็นประธานได้นิมนต์ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ท่านเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีพระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ร่วมเดินทางไปด้วย

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ได้ถวายการรักษาด้วยการผ่าตัด ถุงน้ำดีมีก้อนนิ่ว ๑๑ เม็ด อาการดีขึ้นเพียง ๓ วัน ต่อจากนั้นอาการก็ทรุดลง ต้องให้ออกซิเจนและน้ำเกลือ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระธรรมเจดีย์ก็ถูกเวทนาอันแรงกล้า ครอบงำ แต่ท่านก็มิได้แสดงอาการใด ๆ ให้ปรากฏ จนกระทั่งวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระธรรมเจดีย์ก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา ๑๕.๒๗ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ ๗๔ ปี ๒ เดือน ๑๕ วัน พรรษา ๕๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูสังฆวุฒิกร ฐานานุกรมใน พระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวโร)
พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูชิโนวาทธำรง
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณดิลก
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกภูษิต ธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กวีวงศนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook