พระเทพวราลังการ (เคน สุภโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวราลังการ (เคน สุภโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘
อายุ ๙๓ ปี
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดประชาบำรุง
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 1,099

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวราลังการ มีนามเดิมว่า เคน หาระมี เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ที่บ้านปอแดง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


บรรพชาอุปสมบท

     พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี บรรพชาที่วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

     อายุครบ ๒๐ ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูประจักษ์อุบลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระศรีธรรมวงศาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระเทพวราลังการ (เคน สุภโร ป.ธ.๗) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สิริอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุเมธีธรรมภาณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินยาภรณ์ สุนทรตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราลังการ ปฏิภาณธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจจาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook