พระเทพวุฒาจารย์ (สินธุ์ เขมิโย ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวุฒาจารย์ (สินธุ์ เขมิโย ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วัด วัดมหาชัย
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 900

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า สินธุ์ คำปลิว เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นามบิดา นายดา คำปลิ้ว นามมารดานางเหล้า คำปลิว


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดเจริญ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ พัทธสีมาวัดสระเกศราชวรมาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทโย ป.ธ.๙) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านขามเรียง
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ ม.๓ (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุทธไชยาราม
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดนาควิชัย
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดนาควิชัย
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

มรณกาล


     พระเทพวุฒาจารย์ (สินธุ์ เขมิโย ป.ธ.๓) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมสิริอายุได้ ๙๒ ปี ๗๒ พรรษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมรุชั่วคราววัดมหาชัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิจัยปริยัติกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระบวรปริยัติกิจ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารคามมุนี ศรีคุณสารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวุฒาจารย์ ปูชนียฐานประยุต เชฏฐสุทธคณาธิกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook