พระเทพสุเมธี (ไพบูลย์ อภิวณฺโณ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุเมธี (ไพบูลย์ อภิวณฺโณ ป.ธ.๕)


 
วัด วัดศรีโพนเมือง
ท้องที่ สกลนคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีโพนเมือง
 เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิบูลธรรมภาณ สกลบริหาร ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาภรณ์ สุนทรธรรนิวิฏฐ์ สาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี วิมลศีลดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook