พระเทพมงคลเมธี (ชม ธมฺมธีโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลเมธี (ชม ธมฺมธีโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖
มรณภาพ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดมหาธาตุ
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 1,272

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

- ๒๕๔๖  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม [2]
 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพนมคณาจารย์ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาจารย์ พิศาลวุฒิกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลเมธี ศรีปริยัตินายก ดิลกธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม พระอารามหลวง จังหวัดนครพนม
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook