พระครูศรัทธาภินันท์ (ทา จนฺทปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระครูศรัทธาภินันท์ (ทา จนฺทปญฺโญ)


 
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๔
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๒
วัด วัดประสิทธิเวช
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูศรัทธาภินันท์ มีนามเดิมว่า ทา ผิวอ่อน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ณ พัทธสีมา วัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี หลวงพ่อเนียม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทัด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็น เจ้าคณะหมวดตำบลบางปลากด
พ.ศ. ๒๔๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประจำแขวงอำเภอองครักษ์
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์
 เจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์ กิตติมศักดิ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศรัทธาภินันท์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook