พระปลัด หร่าย พรหฺมโชโต | พระสังฆาธิการ

พระปลัด หร่าย พรหฺมโชโต


 
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๗
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๙๕
วัด วัดประสิทธิเวช
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ พัทธสีมาวัดบางปรากฏ ตำบลบางปรากฏ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูศรัทธาภินันท์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ดวด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารยอด เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
 เจ้าคณะหมวดตำบลบางปลากด
 พระอุปัชฌาย์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook