พระครูนนทกิจประสาธก์ (บุญไทย อุทโย) | พระสังฆาธิการ

พระครูนนทกิจประสาธก์ (บุญไทย อุทโย)


 
วัด วัดทางหลวง
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดทางหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนนทกิจประสาธก์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook