พระราชสารธรรมมุนี (กัณหา ปภสฺสโร) - พระสังฆาธิการ

พระราชสารธรรมมุนี (กัณหา ปภสฺสโร)


 
วัด วัดศรีนวล
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสารธรรมมุนี มีนามเดิมว่า กัณหา โคตรนารา เกิดที่ บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีนวล
 เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิเศษสารคุณ นิปุณธรรมพาที
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสารธรรมมุนี ศรีสารนครเขตต์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารธรรมมุนี พรหมจารีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook