พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญ ปุญฺญสิริ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญ ปุญฺญสิริ)


 
เกิด ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๕
อายุ ๙๘ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๘
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
วัด วัดมัชฌิมาวาส
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธาจารย์ มีนามเดิมว่า บุญ ปลัดกอง เกิดเมื่อวันที ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ ณ บ้านดู่ ตำบลบ้านดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อนายทา ปลัดกอง มารดาชื่อนางปาน ปลัดกอง เมื่อมีอายุได้ ๑๙ ปี ครอบครัวของท่านได้อพยพย้ายถิ่นฐานอาศัยจากจังหวัดนครราชสีมา มาอยู่ที่บ้านทุ่งแร่ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบันนี้


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดบ้านโนนสว่าง บ้างทุ่งแร่ นั่นเอง และต่อมาอีกหนึ่งปี ท่านก็ได้รับ การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดบ้านบ่อน้อย ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระอธิการกัน วัดสระบัว เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "ปุญญสิริ"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะรองเมืองอุดรธานี (รองเจ้าคณะจังหวัด)
พ.ศ. ๒๔๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญ ปุญฺญสิริ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เวลา ๐๙.๑๐ น. ด้วยโรคชรา รวมอายุท่านหลวงปู่ได้ ๙๘ ปี พรรษา ๗๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูธรรมวินยานุยุตต์ (หนู) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี รูปที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธพจน์ประกาศ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมวินยานุยุตต์ สุทธิศักดิ์คณาภิบาล สังฆปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาจารย์ สาธุอุทานธรรมวาที ปูชนียฐานประยุต เชฏฐวุฒอิสาณคณาธิกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook