พระราชวรญาณมุนี (สุจินต์ วิเสโส ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชวรญาณมุนี (สุจินต์ วิเสโส ป.ธ.๔)


 
วัด วัดพิศาลรัญญาวาส
ท้องที่ หนองบัวลำภู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส
 เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุทธิสารโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรญาณมุนี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook