พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)


 
วัด วัดประชานิยม
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 910

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดประชานิยม
 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมานันทมุนี กาฬสินธุบุรี ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมานุวัตร ปริยัติโกศล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๔, ตอนที่ ๑๒๘ ง, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook