พระเทพรัตนโมลี (ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนโมลี (ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพรัตนโมลี มีนามเดิมว่า ชูศักดิ์ งาหอม เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ที่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าอธิการบุญมา วัดบ้านสามขา ตำบลเสียว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑ วัดเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เจ้าอธิการบุญมา วัดบ้านสามขา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์ขาว สุภัทโท วัดเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์พันธ์ วัดบ้านปลาซิว ตำบลตาโกน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถม จาก โรงเรียนประชาบาล วัดเมืองจันทร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดตะกุดหว้า อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น ผู้อำนวยการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหงส์รัตนารามฯ
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น กรรมการตรวจทานพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการปาลิวิโสธกะพระวินัยปิฎก

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น พระธรรมทูตสายที่ ๖ ฝ่ายประสานงาน

มรณกาล


     พระเทพรัตนโมลี (ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙) มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยโรคเลือดออกในสมอง หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนโมลี สุธีศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
ข่าวสด
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook