พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) - พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)


 
เกิด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัด วัดพิชโสภาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปริยัตยากร มีนามเดิมว่า บุญเรือง คำแดง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ตรงกับขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา ณ บ้านตาแหลว หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อนายหนู โยมมารดาชื่อนางจันทร์ คำแดง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูภัทรกิจโกศล วัดเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ศรี ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูภัทรกิจโกศล วัดเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการชา โชติโก วัดกลาง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระประดิษฐ์ เขมวีโร วัดโพธิ์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น รักษาการเจ้าคณะตำบลขามป้อม
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รักษาการเจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

มรณกาล


     พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สิริรวามอายุได้ ๘๐ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิศาลเขมคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระบวรปริยัติวิธาน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยากร สุนทรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook