พระครูโพธิสารประสาธน์ (ชม) - พระสังฆาธิการ

พระครูโพธิสารประสาธน์ (ชม)


 
เกิด ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดโพธิ์เสด็จ
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เสด็จ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูโพธิสารประสาธน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook