พระราชวิสุทธิธรรมรังสี วิ. (เปลี่ยน โอภาโส ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิธรรมรังสี วิ. (เปลี่ยน โอภาโส ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดกระทมวนาราม
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวิสุทธิธรรมรังสี วิ. มีนามเดิมว่า เปลี่ยน มุ่งบุญ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะโรง ณ บ้านกทม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โยมบิดาชื่อ พ่อดม มุ่งบุญ โยมมารดาชื่อ เเม่อะ มุ่งบุญ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๖ ปี ณ วัดมณีชลขันธ์ โดยมี พระเทพวรคุณ (หลวงปู่อ่ำ ภทโร ) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ พัทธสีมาวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระศรีธรรมวงศาจารย์ (ทองจันทร์ เกสโร) วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน ) วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า โอภาโส


สร้างวัด

     พ.ศ. ๒๔๙๐ สร้างวัดกทมวนาราม บ้านกทม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เเละพัฒนาวัดพนมศิลาราม (วัดเขาสวาย)

     พ.ศ. ๒๔๙๖ สร้างวัดสหมิตรนฤมาร ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมก่อสร้างวัดเขาพนมรุ้ง และเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานขึ้นเขาพนมรุ้ง ทุกวันเพ็ญเดือน ๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

     ต่อมาสร้างวัดนิคมพัฒนา ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาสวัดโยธาประสิทธิ์ แล้วมาจำพรรษาที่วัดบูรพาราม เป็นประธานสงฆ์อาวุโส หลังจากพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ) ใน ปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นต้นมา


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการสงฆ์อำเภอ ประจำองค์การเผยแผ่ ฯ
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น กรรมการสงฆ์จังหวัด ประจำองค์การสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดกะทมวนาราม
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วยอำเภอเมืองสุรินทร์
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น กรรมการศึกษาอำเภอเมืองสุรินทร์
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วยจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดโยธาประสิทธิ์

มรณภาพ


     พระราชวิสุทธิธรรมรังสี วิ. (เปลี่ยน โอภาโส ป.ธ.๓) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ๓ เดือน ๓ วัน พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนวกิจโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโอภาสธรรมญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสนาธุระ ที่ พระวิสุทธิธรรมรังสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวิสุทธิธรรมรังสี ธรรมรุจีญาณรจิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook