พระราชสิทธิมงคล (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิมงคล (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดคฤหบดี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสิทธิมงคล มีนามเดิมว่า ทองสุข คำสด เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ ปีมะเส็ง ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดบางบาล ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูปิยทัสสีวรคุณ วัดจุฬามณี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสาทรนวกิจ วัดบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ตั้ว วัดจุฬามณี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
 เจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อ เขต ๑

มรณกาล


     พระราชสิทธิมงคล (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕) มรณภาพ ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๔๕ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริอายุได้ ๗๗ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติโสภิต
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติวรากร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิมงคล โกศลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook