พระราชศีลโสภิต (ทา พุทธสโร ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชศีลโสภิต (ทา พุทธสโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๗
อุปสมบท ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๘
มรณภาพ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕
วัด วัดอภิสิทธิ์
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์
 เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสรญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศีลโสภิต ธรรมบัณฑิตกรุณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook