พระราชวราลังการ (เที่ยง ปภาโส ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระราชวราลังการ (เที่ยง ปภาโส ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๖๔ ปี
พรรษา ๔๔
มรณภาพ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดหลวงสุมังคลาราม
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวราลังการ มีนามเดิมว่า เที่ยง อำไพ เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีขาล ที่บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โยมบิดาชื่อ พ่ออ่อน อำไพ โยมมารดาชื่อ เเม่แก่น อำไพ (สกุลเดิม นาคเสน)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๗ ปี ที่วัดบ้านหนองไฮ โดยมี พระอธิการเหลือ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อายุ ๑๙ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุต ที่วัดหลวงสุมังคลาราม โดยมี พระญาณวิเศษ (ดาว ญาณธโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร จังหวัดพระนคร โดยมี พระรัชมังคลมุนี เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วได้จำพรรษาที่วัดบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลบ้านหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันคือโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓
นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ขุนหาร (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)

มรณกาล


     พระราชวราลังการ (เที่ยง ปภาโส) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ รวมสิริอายุ ๖๔ ปี ๗ เดือน ๔๔ พรรษา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณวิเศษ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราลังการ ตรีปิฎกธารวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook