พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๕)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๕๑
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสุทธาจารย์ เกิด พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่บ้านกระทม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อนายแป้ะ มารดาชื่อนางเหรียญ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ อายุได้ ๑๖ ปี ณ วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระอาจารย์ดุลย์ อตุโล เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ อายุ ๒๐ ปี ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระอาจารย์ดุลย์ อตุโล ต่อมาเป็น พระราชวุฒาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
 เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม

มรณกาล


     พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ด้วยอาการอันสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช รวมอายุได้ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูคุณสารสัมบัน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมฐิติญาณ สุรินทราภิบาล ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธาจารย์ วิปัสสนาญาณนายก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุทธาจารย์ ญาณวิสุทธิคุณ อดุลธรรมปิฎกวิภูษิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook