พระธรรมบัณฑิต (ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมบัณฑิต (ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดนรนาถสุนทริการาม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมบัณฑิต มีนามเดิมว่า ศิลา อุทา เกิดวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑ บ้านดงโชค ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม โดยมี พระสรภาณมุนี (จันทร์) วัดศรีเทพประดิษฐาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอัดรธานี โดยมี พระสิริสารสุธี (จันทร์ศรี) วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดรคณานุศาสน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาอ้วน ฐิตสิริ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการเถรสมาคม คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) [1]

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัชมงคลเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต วิจิตรกาญจนาภิเษกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต ศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังคาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook