พระราชกิตติโสภณ (ช่วง โชติมนฺโต ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชกิตติโสภณ (ช่วง โชติมนฺโต ป.ธ.๙)


 
อายุ ๗๑ ปี
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชกิตติโสภณ มีนามเดิมว่า ช่วง คุโณ เกิดที่บ้านสงเปลือย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

มรณกาล


     พระราชกิตติโสภณ (ช่วง โชติมนฺโต ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สิริรวมอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๑

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีประสาสน์สุตคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโสภณ วิมลปริยัตินายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook