พระสุนทรธรรมประพุทธ (หล้า สีลวํโส ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระสุนทรธรรมประพุทธ (หล้า สีลวํโส ป.ธ.๕)


 
วัด วัดกลางมิ่งเมือง
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุนทรธรรมประพุทธ มีนามเดิมว่า หล้า ชุปวา เกิดที่บ้านกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุนทรธรรมนิเทสก์
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมประพุทธ เอกุตรสตาธิคุณ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระสุนทรธรรมประพุทธ เอกุตตรสตาธิคุณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook