พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท)


 
เกิด ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๙
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๙
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
วัด วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเสนานี มีนามเดิมว่า เงิน ทิมา เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด ณ บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อ นายบุศย์ ทิมา โยมมารดาชื่อ นางทอง ทิมา


ชีวิตเยาว์วัย

     เมื่อเยาว์วัยได้เข้ามาอยู่ ณ สำนักวัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเป็นศิษย์วัด ได้ศึกษาหนังสือไทย ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดสุปัฏนาราม และได้ศึกษาอักษรขอมกับพระภิกษุขน ซึ่งเป็นญาติ จนมีความรู้ ความสามารถพอสมควร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนักธรรมและบาลี สอบบาลีได้ชั้นประโยค ๒

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ณ พัทธสีมาวัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระอริยกวี (อ่อน ธมฺมรกฺขิโต) วัดสุปัฏนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆวิจารย์ (ศรี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมธร (โงนคำ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองราชบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในคณะธรรมยุติกนิกาย
พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

มรณกาล


     พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) มรณภาพ เมื่อ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เวลา ๐๘.๑๗ น. สิริรวมอายุได้ ๗๒ ปี พรรษา ๕๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอุดมธีรคุณ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูธรรมเสนานี มหาวีรปฏิปทานุวัตร สังฆวาหะ
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมเสนานี ราชบุรีวรนายก สังฆปาโมกข์

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๘๘-๘๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook