พระครูธำรงธรรมวงศ์ (นิคม) - พระสังฆาธิการ

พระครูธำรงธรรมวงศ์ (นิคม)


 
วัด วัดตะบกเตี้ย
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต

สมณศักดิ์


เป็น พระครูปลัดสุธรรมวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูธำรงธรรมวงศ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook