พระครูโพธิบุญวัฒน์ (คำพันธ์ หารินฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูโพธิบุญวัฒน์ (คำพันธ์ หารินฺโท)


 
มรณภาพ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดปัจจิมเชียงยืน
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 เจ้าอาวาสวัดปัจจิมเชียงยืน

มรณกาล


     พระครูโพธิบุญวัฒน์ (คำพันธ์ หารินฺโท) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook