พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ.๖)


 
วัด วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
 รองเจ้าคณะภาค ๔

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพนมเจติยานุรักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระพนมเจติยานุรักษ์ คณาภิศักดิ์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนโมลี ศรีพนมบรมธาตุบริหาร สังฆกิจบริการวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร ธรรมปฏิบัติโกศล โสภณกิจจานุกิจจาทร บวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook