พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท)


 
เกิด ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดกลางสุรินทร์
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสิทธิโกศล มีนามเดิมว่า เทพ จันทร์เพชร เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเส็ง ณ บ้านเลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรนายติง-นางตัน นามสกุล จันทร์เพชร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล) ณ พัทธสีมา วัดจุมพลสุทธาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๓ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) จาก โรงเรียนสุรินทร์ราษฎร์บำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ สำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๕๐๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๕  เป็น พระวินัยธรจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๐๐  เป็น องค์การศึกษาอำเภอ
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น กรรมการศึกษาประชาบาลอำเภอเมืองสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๒๓  เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้จัดการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์)
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้มีแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันเกิดขึ้นใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์
ผู้ก่อตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ รายการธรรมะวัตร

มรณกาล


     พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ สิริรวมอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสิทธิการโกศล
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร พระวินัยธร (พระวินยาธิการ) ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิทธิการโกศล วิมลคณาจารย์ บริหารสุรินทร์เขต สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิโกศล โสภณกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook