พระราชมงคล (ทัศนัย ฐิตสิริ) - พระสังฆาธิการ

พระราชมงคล (ทัศนัย ฐิตสิริ)


 
เกิด ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗
อุปสมบท ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐
มรณภาพ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดอัมพวัน
ท้องที่ ยโสธร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยโสธร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลวุฒิสาร
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคล วิมลศีลาจารสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook