พระเทพสังวรวิมล (บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสังวรวิมล (บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖)


 
มรณภาพ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดอินทาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพสังวรวิมล (บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ณ โรงพยาบาลยันฮี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๑.๓๐ น.

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมสุธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสังวรวิมล โสภณศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook