พระสนิทสมณคุณ (เนตร) - พระสังฆาธิการ

พระสนิทสมณคุณ (เนตร)


 
วัด วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
 เจ้าคณะใหญ่เมืองสมุทรสงคราม

สมณศักดิ์


๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสนิทสมณคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook