พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญฺโญ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
วัด วัดก้ำก่อ
ท้องที่ แม่ฮ่องสอน
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวีราคม มีนามเดิมว่า บุญลักษณ์ ทองดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่บ้านห้วยปู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บิดาชื่อ นายแพร ทองดี มารดาชื่อนางใส ทองดี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดก่ำก่อ
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิตติมศักดิ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปัญญาวราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามั ที่ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวีราคม อุดมศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook