หลวงปู่ไปล์ ฉนฺทสโร | พระสังฆาธิการ

หลวงปู่ไปล์ ฉนฺทสโร


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๘
วัด วัดกำแพง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 700

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     หลวงปู่ไปล์ ฉนฺทสโร มีนามเดิมว่า ไปล่ ทองเหลือ เกิดที่บ้านหมู่บางบอน วันอังคาร พ.ศ. ๒๔๐๘ ปีฉลู เป็นบุตรนายเมฆ นางเหม ทองเหลือ นายเมฆนั้นเป็นคนเมืองตากได้นำยาเหนือ (ยาเส้น) มาขายที่หมู่บ้านบางบอนเป็นประจำจึงได้รู้จักแต่งงานกับอำแดงเหม มีบุตรชายหญิง ๕ คน คือ

     ๑. นายพุ่ม อ่อนทรัพย์ (ใช้นามสกุลทางภรรยา)
     ๒. หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร (ทองเหลือ)
     ๓. นางคร้าม พลับทอง
      ๔. นายมั่น ทองเหลือ
     ๕. นายกิ๊ว ทองเหลือ


อุปสมบท 

     ด้วยนายไปล่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยน และเลื่อมใสศาสนามาตั้งแต่เยาว์ เมื่อครั้งที่หลวงพ่อคงมาบูรณปฏิสังขรณ์ ท่านได้เปิดสำนักเรียนขึ้นสอนหนังสือให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทและเด็กชายที่อยู่ในหมู่บ้านบน บ้านล่าง นายไปล่มีอายุพอที่จะเรียนหนังสือได้แล้ว นายเมฆผู้เป็นพ่อจึงได้นำมาฝากเรียนหนังสือกับหลวงพ่อคง แต่ทว่าไปเรียนเฉพาะวันที่ว่างจากการช่วยเหลือพ่อแม่ทำไร่ทำนาเท่านั้น แต่ด้วยนายไปล่เป็นคนฉลาดสามารถเรียนได้ไม่แพ้ผู้ที่เล่าเรียนอยู่กินนอนประจำทุกวัน ด้วยความฉลาดเฉลียวของนายไปล่ จึงเป็นที่รักใคร่ถูกอัธยาศัยของหลวงพ่อคงเป็นอันมาก ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดกำแพง (ชาวบ้านไม่เรียกว่าวัดสว่างอารมณ์) มีหลวงพ่อคง เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดกก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ คู่กับหลวงพ่อทัศน์ วัดสิงห์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๘๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพงที่มา


วัดกำแพง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook