พระครูชุบ โอภาโส | พระสังฆาธิการ

พระครูชุบ โอภาโส


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๕๘
อายุ ๕๗ ปี
มรณภาพ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
วัด วัดกำแพง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูชุบ โอภาโส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ โยมบิดาชื่อ จิ พึ่งฟัก โยมมารดาชื่อ นางฉาย พึ่งฟัก

     ท่านมีเมตตาสูงเป็นที่เคารพของพระภิกษุภายในวัด ท่านเป็นพระคู่สวดกับพระอาจารย์ฉ่อง อุตตโม วัดสิงห์ (พระครูอุดมสิกขกิจ) อาจารย์ชุบเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศ เวลาสวดพระอธิธรรมสังคหะเสียงดังฟังชัด เสียงก้องกังวานมีความไพเราะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นท่านยังมีพรสวรรค์ในการเขียนลายกนก ลายไทย และตอกภาพได้สวยงามในยุคสมัยนั้น

     เมื่อหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร มรณะภาพแล้ว อาจารย์ชุบได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา ท่านก็ได้สร้างความเจริญให้กับวัดกำแพงทั้งในด้านการศึกษาและสิ่งก่อสร้างภายในวัด ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูชุบ โอภาโส และเป็นพระคู่สวด พระครูชุบได้ล้มป่วยลงและมรณภาพในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ขณะนั้นอายุท่านได้ ๕๗ ปี เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง ๒๖ ปี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพงที่มา


วัดกำแพง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook