พระครูเกษมธรรมาภินันท์ (เผื่อน เขมานนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูเกษมธรรมาภินันท์ (เผื่อน เขมานนฺโท)


 
เกิด ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดกำแพง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูเกษมธรรมาภินันท์ มีนามเดิมว่า เผื่อน สังข์คุ้ม เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ บิดา นายผิว สังข์คุ้ม มารดา นางแป้น สังข์คุ้ม บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าอธิการไปล่ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระญาณรังสี วัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพง
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพง
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงท่าข้าม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบโรงเรียนวัดกำแพง

มรณภาพ


     พระครูเกษมธรรมาภินันท์ ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย เวลา ๑๑.๓๐ น. ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลนครธน สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ดำรงอยู่ในสมณเพศ ๖๕ พรรษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระราชโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูเกษมธรรมาภินันท์
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


วัดกำแพง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook