พระวิสุทธิเมธี (ปุ่น สุวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิเมธี (ปุ่น สุวณฺโณ)


 
เกิด ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
วัด วัดใหม่ประเสริฐ
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระวิสุทธิเมธี มีนามเดิมว่า ปุ่น ผูกทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ ชาติภูมิเดิมอยู่ที่ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ พัทธสีมาวัดวังมะนาว โดยมี พระอธิการหนึ่ง วัดห้วยโรง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุครบบวช

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ พัทธสีมาวัดหัวป่า ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระอธิการหนึ่ง วัดห้วยโรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ ไม่ปรากฏนามที่แน่ชัด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “สุวณฺโณ

     จนใน พ.ศ. ๒๔๖๕ หลวงพ่อปุ่นได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดหัวป่าออกธุดงค์ ในที่สุดท่านก็เดินทางมาถึงอำเภอท่าช้าง หรืออำเภอบ้านลาดในปัจจุบัน ชาวบ้านในถิ่นนั้นได้แลเห็นบุคลิกลักษณะที่น่าเลื่อมใสของท่าน จึงได้นิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดขนอน หรือวัดใหม่ประเสริฐในปัจจุบัน

     โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดขนอน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านได้เปลี่ยนชื่อวัดขนอนเป็น “วัดใหม่ประเสริฐ” และได้รับวิสุงคามสีมาในปีเดียวกันนั้นเอง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดใหม่ประเสริฐ
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านลาด

     ในช่วงเข้าสู่วัยชราพระเดชพระคุณพระวิสุทธิเมธี ได้เริ่มมีอาการอาพาธ จนถึงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ คณะแพทย์ได้วินิจฉัยว่าท่านเป็นเนื้องอกในตับ คณะศิษยานุศิษย์จึงลงความเห็นขออนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่วัด

มรณกาล


     พระวิสุทธิเมธี (ปุ่น สุวณฺโณ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เวลา ๒๑.๑๔ น. ด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ ๘๒ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธิเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิเมธี

ผู้แนะนำข้อมูล


Goodman Tar

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook