พระราชธรรมเมธี (ทองใส กิตฺติโก ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมเมธี (ทองใส กิตฺติโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๗๘ ปี
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
วัด วัดกลาง
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกาฬสินธุ์ธรรมคณี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเมธี ศีลสังวรนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook